Dieseldoft
En resa från förr till nu
01 2 3 4 5 6


Kolla hur det gick för Peje när han rattade ett 24-meters lastbilsekipage från 80-talet!
Foto Marie Löfqist