"Dieseldoft"
en resa från förr till nu
1 2 3 4 5 natt bilder